Support2018-02-22T14:42:16+00:00

24/7 Verdensklasse support til dine sikkerheds- og netværksløsninger

Vi stræber altid efter at give dig den bedst mulige support. Når vi får entydige og relevante informationer, som beskrevet nedenfor, bliver vores arbejde mere effektivt og tiden, vi er om at finde den rigtige løsning, vil blive betydeligt mindre.

Vi har brug for at vide:

  • Hvilket tidspunkt og hvilken dato skete hændelsen?
  • Hvordan opstod problemet?
  • Hvilket produkt er ramt? (produkt, modeltype, serienummer)
  • Har der været foretaget nogen form for fejlfinding?
  • Har der været nogle ændringer/updates på det seneste?
Login kundeportal

Telefon :    +45 70 200 438

Email : support@dk.securelink.net

Din henvendelse vil blive registeret i vores service management system. Så snart din e-mail registreres i vores service management system, vil du modtage en automatisk bekræftelse med et sagsnummer og et reference ID, som viser, at din henvendelse er modtaget og vil blive behandlet af en af vores teknikere.

Gem venligst dit sagsnummer og reference ID og brug det altid i din korrespondance med os. Når du gør det, vil vi altid være stand til at hjælpe dig mere hurtigere og bedre.

Hvis din support situation er kritisk, bedes du altid kontakte os per telefon.

24/7 World-class support for your critical security and networking solutions

We always strive to give you the best support. If you provide us with clear relevant information in the case description, our work becomes more effective and resolutions time will decrease substantially.

We need to know:

  • What time and date did the incident occur?
  • How did the problem occur?
  • What equipment is affected? (product, model type, serial number)
  • Have you done any troubleshooting?
  • Have there been any changes/updates recently?
Log in to Customer Portal

Telephone :    +45 70 200 438

Email : support@dk.securelink.net

Your request will be registered in our case handling system. As soon as your e-mail enters our ticket system, you will receive an automatic confirmation with a ticket number and a reference ID that indicates that your request has been received and will be processed by one of our technicians.

Please keep the ticket number and the reference ID in any correspondence with us. If you do, our technicians will receive the info directly in your ticket and they will be able to help you in a more effective way.

If your support case is critical, please contact us by phone to verify the severity.

SecureLink Danmark